• Sport

Bij sport denken we aan winnen. Aan het verbeteren van techniek, tactiek en conditie. En aan sportplezier. Maar sportplezier is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Soms worden of voelen sporters zich buitengesloten vanwege gender identiteit of seksuele voorkeur.

Dat gevoel van onveiligheid wordt vergroot door de houding en het gedrag van sommige mede-sporters. Uit onderzoek van het Mulier Instituut blijkt dat 14 % van de sporters er een probleem mee heeft wanneer een medesporter aangeeft homoseksueel te zijn. Ongeveer 30% van de sporters accepteert een LHBT-sporter niet volledig. Deze sporters vinden het bijvoorbeeld niet prettig om samen met een homoseksuele/lesbische sporter van hetzelfde geslacht te douchen of dat hun kind training krijgt van een homoseksuele/lesbische train(st)er van hetzelfde geslacht.

Sport levert veel ontspanning en plezier, maar niet als je je onveilig voelt. Het COC vindt dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn in de sport en gaan daarom samen met sporters aan de slag om een veilig sportklimaat te creëren voor LHBTI’s.

Trainers en bestuurders spelen een hele belangrijke rol in het gevoel van veiligheid voor LHBTI-sporters. Maar hoe creëren zij een veilige sfeer? Wat kunnen zij doen om een veilig sportklimaat te creëren waarin iedereen met plezier kan porten?

De werkgroep Sport focust zich op workshops voor deze trainers en bestuurders. Samen met hen gaan we aan de slag en bedenken we concrete richtlijnen en interventie-methode’s die zullen leiden tot een veilig sportklimaat voor iedereen.

Meer informatie? Mail dan naar Suzanne Bergenhenegouwen op sport@cocgd.nl