Vacature werkgroep geloof en levensbeschouwing

21 augustus 2015

COC Groningen & Drenthe is altijd op zoek naar vrijwilligers. Momenteel hebben we o.a. een vacature voor vrijwilliger (m/v/x) bij de werkgroep geloof en levensbeschouwing.

Taken en werkzaamheden
We zoeken vrijwilligers die mee willen werken aan activiteiten voor homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) in Groningen op het gebied van geloof en levensbeschouwing.
We zoeken mensen voor één of meerdere van de volgende taken (je hoeft ze natuurlijk niet allemaal te kunnen):
– contacten leggen en houden met gelovige LHBT’s en hun omgeving
– Of contact onderhouden met christelijke homo-organisaties
– Of interviews afnemen bij gelovige LHBT’s en hun omgeving
– Of contact leggen en onderhouden met media om de zichtbaarheid van gelovige
LHBT’ers te bevorderen
– Of meewerken aan het organiseren van activiteiten voor de doelgroep, denk aan
een Roze Viering, een lezing, of een netwerkbijeenkomst
– Of actief meedoen aan de vergaderingen en meedenken over het beleid van de
werkgroep

Vaardigheden en kwaliteiten
Je hoeft niet zelf gelovig en/of LHBT te zijn. Het helpt wel als enige affiniteit hebt met (één van) deze twee groepen.
Vaardigheden: afhankelijk van je precieze rol binnen de werkgroep zoeken we mensen die
– goede sociale vaardigheden hebben en goed kunnen communiceren (praters)
– Of die ervaring hebben met het afnemen van interviews of het leuk vinden om
dit te ontwikkelen (luisteraars)
– Of die goed kunnen organiseren, denk aan een locatie regelen, publiciteit
maken, nieuwe activiteiten bedenken (doeners)
– Of die ideeën hebben over hoe we de positie van gelovige LHBT’s kunnen
verbeteren (denkers)
Herken jij je in één of meerdere van deze rollen? Meld je dan aan.
Houding: In ieder geval word van je verwacht dat je respect hebt voor verschillende geloven en voor verschillende levensstijlen. En dat je geduldig om kunt gaan met de heel diverse manier waarop gelovigen omgaan met homoseksualiteit, van ronduit afwijzend tot een voortrekkersrol in de homo-emancipatie.

Wat is interessant aan dit vrijwilligerswerk?
Je krijg te maken met heel verschillende mensen en hun verhalen. Een goede manier om je horizon te verbreden!

Aanvullende opmerkingen
Onze vrij nieuwe werkgroep is bezig in kaart te brengen wat er in Groningen en Drenthe speelt op het gebied van geloof, levensbeschouwing en seksuele diversiteit. Waar behoefte is aan voorlichting, kennisuitwisseling of activiteiten op dit gebied willen we dat faciliteren. Heb je daar ideeën over, of vind je het belangrijk dat dit gebeurt, meld je vrijblijvend dan aan voor een kennismakingsgesprek. Er is altijd wel iets te doen.
Momenteel focussen we ons vooral op christelijke homo’s en lesbiënnes, gezien de expertise en mankracht nog mist op het gebied van andere religies en issues voor transgender en biseksuele doelgroepen. Mocht je je juist hier meer in willen verdiepen, laat dan ook zeker wat van je horen!