• Voorlichting en educatie

De werkgroep Educatie in Seksuele Diversiteit van COC Groningen & Drenthe houdt zich bezig op alle terreinen van training en onderwijs rondom seksuele diversiteit. Hiervoor is de werkgroep ingedeeld in vier meer gespecialiseerde werkgroepen. Dit zijn de groepen Voorlichting Voortgezet Onderwijs & Middelbaar Beroepsonderwijs, het team Basisonderwijs, Training (aanstaande) Professionals, en Begeleiding Gay-Straight Alliances.

Het Educatie-team, dat bestaat uit de coördinatoren van de specialisatie groepen en de overkoepelende coördinator, Remco Vonk, houdt zich vooral bezig met zaken die de vier specifieke groepen overstijgen. Bovendien stuurt de coördinator Educatie de overige coördinatoren aan.

Remco Vonk is als coördinator Educatie ook namens COC Groningen & Drenthe lid van de Stuurgroep Landelijke Voorlichting van COC Nederland, waarin naast de afgevaardigde van COC Groningen & Drenthe ook de coördinatoren van COC Twente-Achterhoek, COC Amsterdam en COC Den Haag zitten. Deze stuurgroep heeft bepalende invloed op hoe voorlichting en educatie rondom seksuele diversiteit er landelijk uit ziet. Dit zorgt voor eenheid en een hoge kwaliteit van voorlichtingen.