• Voorlichting Voortgezet Onderwijs & Middelbaar Beroepsonderwijs

Het team Voorlichting VO & MBO bestaat uit ongeveer 25 vrijwilligers die voorlichtingen geven aan scholieren in het VO en MBO. De voorlichtingen van het COC zijn interactief en laten leerlingen nadenken over hun normen en waarden ten aanzien van seksuele diversiteit, discriminatie en het pesten van LHBT’ers. De opzet van ons lesprogramma is flexibel en kan worden ingepast in een aantal lesthema’s. U kunt daarbij denken aan discriminatie, vooroordelen, een discussie over verschillende leefvormen, relaties of seksualiteit.

De voorlichting past in verschillende vakken zoals Maatschappijleer, Biologie, Mens & Natuur of Maatschappij e.d. Bij voorkeur duurt een voorlichting twee lesuren (90 – 120 minuten). Mocht dit voor uw school lastig zijn, dan kan hiervan bij uitzondering worden afgeweken. De voorlichtingen worden aangepast aan het niveau van de leerlingen en kunnen aan alle klassen van de middelbare school en middelbaar beroepsonderwijs gegeven worden. De lessen worden verzorgd door goed opgeleide mensen die zelf lesbisch, homo, bi of transgender zijn, wat de betrokkenheid vergroot.

Tijdens de voorlichtingen zitten de leerlingen in een kring en is de docent niet aanwezig. Op die manier kan een zo open mogelijke sfeer gecreëerd worden voor de leerlingen. Seksuele diversiteit is een gevoelig onderwerp dat veel vooroordelen kent. Bovendien liggen op veel onderwerpen nog zware taboes. De ervaring leert dat een docent een remmende werking heeft op leerlingen. Zij durven minder vrij vragen te stellen over onderwerpen zoals seks of geloof, omdat ze bang zijn te worden afgewezen door een docent om hun mening of opvatting. Dit willen wij voorkomen, omdat het juist die onderwerpen zijn waar we het meest over moeten vertellen. Daar liggen de meeste vooroordelen.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar de coördinator voorlichting VO/MBO, Sylvie de Goeij: voorlichting@cocgd.nl.

Meer informatie? Vul onderstaand formulier in.