• Homoseksualiteit in de Bijbel

Laat de Bijbel ruimte voor homoseksuele relaties? “Jazeker”, zegt Jan Mudde, oud-testamenticus en predikant van de Nederands Gereformeerde Kerk (NGK) Haarlem. Op 26 mei geeft hij een lezing in Groningen waarin hij zijn conclusie toelicht en in gesprek gaat met mede-christenen die de Bijbel anders lezen.

In bijbelgetrouwe kerken was het standpunt altijd duidelijk: homofielen moesten in onthouding leven of zelfs ‘genezen’ worden. Maar Jan Mudde komt tot een andere conclusie, na zorgvuldige exegese van de Bijbelteksten die homoseksuele praxis verbieden. Er is volgens hem een solide Bijbels-theologische onderbouwing te geven om ruimte te geven aan (niet-vrijblijvende) seksuele relaties tussen twee mannen of twee vrouwen.

Voorafgaand aan de lezing en in de pauze is er de mogelijkheid informatie te krijgen over activiteiten en organisaties op het gebied van christelijk geloof en seksuele diversiteit.

Spreker

Jan Mudde (1958) is oud-testamenticus en predikant van de Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK) Haarlem. Hij heeft theologie gestudeerd aan de VU en aan de Theologische Hogeschool van de NGK.

Sinds 2011 is Jan Mudde lid van de commissie ‘Ambt en homoseksualiteit’, ingesteld door de Landelijke Vergadering van de NGK. Jan Mudde schreef een uitgebreide bijlage bij het rapport van deze commissie, dat in 2015 in boekvorm is verschenen onder de titel ‘Van sjibbolet naar sjalom: ruimte voor homoseksuelen in de gemeente van Christus’.

In dit boek interpreteert Jan Mudde homoseksualiteit als een ‘sjibbolet’: de meest simpele manier om vast te stellen of je trouw bent aan de Bijbel of niet. Mudde betreurt dit en hoopt dat de verdeeldheid rond homofilie plaats maakt voor vrede, sjalom, binnen de gemeente van Christus.

Programma

Vanaf 19.30u is er inloop. Er is dan de mogelijkheid informatie te krijgen over activiteiten en organisaties op het gebied van geloof en homoseksualiteit.

De lezing is vanaf 20.00u. Na afloop van de lezing is er ruimte voor discussie en het stellen van vragen.

Locatie

We zijn te gast in de Refjahkerk. Dit is het kerkgebouw van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Groningen-Zuid.

De Refajahkerk is goed bereikbaar met de auto (A28 afslag 39 Groningen-Zuid) en bij de kerk is een parkeerplaats.