• Homoseksualiteit en Bijbel: lezing John Lapré

Op 11 oktober 2019 geeft John Lapré in Groningen een lezing over hoe je als christen, met de Bijbel in de hand, om kunt gaan met homoseksualiteit. Hij gaat in op de bekende Bijbelteksten, maar bespreekt ook waarom je er niet bent met het lezen van die teksten. Daarnaast gaat hij in op de verhouding van homoseksualiteit tot de scheppingsorde. John maakt het onderwerp persoonlijk door steeds zijn eigen ervaringen te delen

Aanmelding is verplicht, omdat de spreker op het laatste moment verhinderd kan zijn vanwege zijn werk. Klik hier om je aan te melden.

John Lapré is in Groningen op uitnodiging van de werkgroep geloof van COC Groningen & Drenthe.

Spreker

Van John Lapré verscheen De veilige kerk. Acceptatie van seksuele diversiteit binnen de christelijke geloofsgemeenschap. Dit boek wil kerken helpen ruimte te bieden voor verschil in beleving en geaardheid.

John zoekt de dialoog: hij voerde briefwisselingen over homoseksualiteit in het Reformatorisch Dagblad en met een evangelische voorganger. De laatste is gepubliceerd als Van hart tot hart: Een open uitnodiging voor het gesprek over homoseksualiteit.

John spreekt uit eigen ervaring. Hij heeft een geregistreerd partnerschap met een man. Toen in zijn christelijke omgeving bekend werd dat hij homo is verloor hij veel en kwam hij alleen te staan met zijn vragen rond homoseksualiteit en Bijbel.

Programma

De lezing begint om 19.30u. Na de lezing is er een pauze. Daarna is er ruimte voor discussie en het stellen van vragen. De avond duurt tot 21.30u.

Rond de lezing is er de mogelijkheid om boeken te kopen van John Lapré.

Locatie

De lezing is in De Fontein, Eikenlaan 255, 9741 EZ Groningen.

Parkeerruimte is er aan de overkant van de straat, voor de Parrel of bij Winkelcentrum Paddepoel (na 1,5 uur betalen).