• Geloof en Religie

Kun je christen en tegelijkertijd homoseksueel, lesbisch of biseksueel zijn? Kun je hier binnen de kerk open over zijn zonder veroordeeld te worden? Zegt de Bijbel wel iets over transgender personen? Hoe kijken religies zoals de Islam en het Jodendom aan tegen seksuele diversiteit en genderidentiteit? Dit zijn slechts een aantal vragen die leven bij gelovige LHBT+ en hun omgeving. Met al deze vragen kun je terecht bij de werkgroep Geloof en Religie. Het is onze missie de positie te verbeteren van gelovige LHBT+ in de provincies Groningen en Drenthe. We richten ons met name op christenen, maar joden en moslims kunnen we wel helpen de juiste organisatie te vinden.

Regenboogvieringen

We (mede)organiseren één keer per jaar een regenboogviering. Wil je hier een keer aan meewerken, of wil je een regenboogviering organiseren in jouw kerk, laat het ons dan weten. Wij denken graag mee. Meer informatie

Lezingen

Af en toe organiseren we een lezing. Eerder organiseerden we bijvoorbeeld lezingen over Homoseksualiteit in de islam (2016), Homoseksualiteit in de Bijbel (2016), Seksuele diversiteit in het Jodendom (2017), Coming out in de islam (2017) en Homoseksualiteit en Bijbel: Lezing John Lapré (2019).

Vrouwen

We hebben sinds begin 2016 een doorlopende gespreksgroep voor lesbische, biseksuele en transgender vrouwen die gelovig zijn of iets hebben met geloven. Meer informatie

Jongeren

Voor jonge christenen is er een apart initiatief: Jonge Vlinders. Dit is een ontmoetingsgroep voor jonge christenen (tot 30 jaar) die tot een seksuele of genderminderheid behoren. Deze groep komt maandelijks bijeen in de stad Groningen. Zie voor meer informatie de website van Jonge Vlinders.

Moslims

Wij organiseren zelf alleen lezingen over seksuele diversiteit binnen de Islam. LHBT+ met een islamitische achtergrond die anderen willen ontmoeten en support zoeken wijzen we graag op het Queer Muslim Empowerment Program van Maruf (platform voor Queer Muslims in Amsterdam).

Organisaties

We geven op uitnodiging trainingen voor professionals over hoe je als (seculiere of christelijke) organisatie om kunt gaan met seksuele diversiteit en genderidentiteit.

Ik ken je

Samen met andere organisaties op het gebied van geloof en LHBT hebben we in 2019 Ik ken je opgezet: een christelijk platform voor seksuele en sekse diversiteit en genderidentiteit in heel Noord-Nederland. Via dit platform zijn ook onze activiteiten te volgen.

Contact

Wil je in contact komen met de werkgroep Geloof en Religie? Neem dan contact op met onze coördinator: Floor Brands, geloof@cocgd.nl