• Gay en Lesbian Switchboard

Voor sommige vragen heeft COC Groningen & Drenthe niet de expertise of mankracht in huis die in sommige gevallen nodig is (bijvoorbeeld bij vragen met betrekking tot psychologische problemen of ondersteuning van asielprocedures van LHBTs). Zulke vragen kunnen het best gesteld worden aan het Gay en Lesbian Switchboard van COC Nederland.