• Gay en Lesbian Switchboard

Voor sommige vragen heeft COC Groningen & Drenthe niet de expertise of mankracht in huis die in sommige gevallen nodig is (bijvoorbeeld bij vragen met betrekking tot psychologische problemen of ondersteuning van asielprocedures van LHBT+’ers). Zulke vragen kunnen het best gesteld worden aan het Gay en Lesbian Switchboard van COC Nederland.