Studiedag diversiteit en inclusie in 2022

9 september 2021

– PERSBERICHT –

Drenthe, 20 augustus 2021

Samen werken aan diversiteit en inclusie
in het contact met jongeren vanuit de jeugdhulp en het onderwijs in Noord-Nederland

COC Groningen-Drenthe, Yorneo, Cornerstones Jeugdzorg, de Rijksuniversiteit Groningen en de Raad voor de Kinderbescherming bundelen hun krachten rond de thema’s seksuele oriëntatie en genderidentiteit in de begeleiding van jongeren.

Veilig klimaat waar iedereen zichzelf kan zijn
Vanuit de jeugdzorg, de LHBTQIA-beweging en de wetenschap/het onderwijs slaan we de handen ineen. We doen dat omdat we een gezamenlijke drive en verantwoordelijkheid voelen om te werken aan optimale condities voor alle jongeren in het onderwijs en de zorg, of je je nou identificeert als LHBTQIA of niet. Vaak wordt gedacht dat het in Nederland wel goed zit met de aandacht voor diversiteit en inclusie. We hebben immers het homohuwelijk goed geregeld? Niettemin signaleren we bij leerkrachten en jeugdhulpverleners regelmatig onbekendheid en een behoefte aan het delen van ervaringen. Nog los van waar de letters LHBTQIA voor staan: wat betekenen inclusie en diversiteit voor mijn houding als professional? Hoe zorg ik binnen mijn school voor een veilig klimaat waar iedereen zichzelf kan zijn?

Studiedag diversiteit en inclusie in 2022
Deze bijzondere, Noord-Nederlandse samenwerking leidt tot het organiseren van een studiedag rond diversiteit en inclusie voor professionals in het onderwijs en de zorg. Naast de uitwisseling van kennis en ervaring is het doel het trainen van vaardigheden in het contact met jongeren. De studiedag is gericht op zowel de professionals op de werkvloer als op beleidsmakers die diversiteit en inclusie binnen hun school of zorgorganisatie borgen. De studiedag staat gepland voor maart 2022.

Meer informatie vind je op de websites van de samenwerkende organisaties. Binnenkort vind je daar ook de save-the-date en het programma van de studiedag met onder meer ruimte voor ontmoeting, inspirerende sprekers, theater en hands-on workshops.

Bij COC Groningen-Drenthe werken we aan een wereld waar iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht je seksuele oriëntatie, genderidentiteit, -expressie of geslachtskenmerken: www.cocgd.nl
Yorneo – jeugdhulp in Drenthe: thuis in opvoeden en opgroeien
Cornerstones Jeugdzorg
Project Audre aan de Rijksuniversiteit Groningen
Raad voor de Kinderbescherming