Vacature: Secretaris COC Groningen & Drenthe

26 november 2019

COC Groningen & Drenthe is volop actief om de positie van homo’s, lesbiennes, biseksuelen, transgenders en intersekse personen te verbeteren. Wij maken ons sterk voor de emancipatie en acceptatie van de LHBTI+-gemeenschap in de provincie Groningen en in de provincie Drenthe. Het COC bereikt met haar werkgroepen een grote verscheidenheid aan doelgroepen, van transgender jongeren tot roze ouderen, en van mensen met een beperking tot LHBT-asielzoekers en Nieuwe Nederlanders. Daarnaast hebben we regelmatig contact met gemeenten en andere belangenorganisaties in de Noordelijke provincies. We denken bijvoorbeeld mee over jongeren- en ouderenbeleid, over veiligheid, en hoe de tolerantie ten opzichte van de LHBTI+-gemeenschap te bevorderen. Na drie bestuurstermijnen zijn wij voor het bestuur op zoek naar een enthousiaste

Secretaris

Eén van de taken van het bestuur is het aansturen van de organisatie en het omzetten van besluiten in acties, daarbij geholpen door een grote groep vrijwilligers.  Onze vereniging is op zoek naar iemand die alle daarbij horende processen binnen de vereniging bewaakt en mee helpt uitvoeren.

 
Taken:  

 • Je bewaakt het proces van het opstellen van het meerjarig beleidsplan, bestuursplan en de verslaglegging in samenwerking met de overige bestuursleden;
 • Je communiceert met COC Nederland aangaande verenigings- en federatiezaken;
 • Je doet het relatiebeheer, waaronder het vrijwilligersbestand en de ledenadministratie;
 • Je houdt er toezicht op dat besluiten van het bestuur en de door de vereniging ondernomen activiteiten niet in strijd zijn met de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging en van COC Nederland;
 • Je schrijft de bestuurs- en ledenvergaderingen uit , stelt de agenda op, verzorgt de verslaglegging en bewaakt de uitvoering van de actiepunten;
 • Je behandelt de ingekomen post en e-mail;
 • Je houdt het archief van de vereniging bij;
 • Je neemt deel aan federatieoverleggen van COC Nederland over bovenstaande activiteiten.

Positie in de organisatie:

De secretaris vormt samen met de voorzitter en penningmeester het dagelijks bestuur van de vereniging. Bepaalde taken kunnen gedelegeerd worden aan andere functionarissen binnen de vereniging, bijvoorbeeld verslaglegging, archiefbeheer. De secretaris blijft wel zelf verantwoordelijk.

Vanuit de functie heeft de secretaris contacten met alle geledingen binnen de vereniging, COC Nederland, collega COC-verenigingen en andere maatschappelijke organisaties.

Profiel:

Je herkent je in het volgende:

 • Je hoort tot de doelgroep of hebt affiniteit met de doelgroepen van het COC en bent lid van de vereniging of bereid dat te worden;
 • Je herkent je in de visie, missie en doelstellingen van de vereniging;
 • Je hebt tenminste HBO-niveau en/of ervaring in soortgelijke functie of relevante beroepsmatige ervaring;
 • Je hebt goede contactuele en communicatieve vaardigheden;
 • Je bent enthousiasmerend, collegiaal en samenwerkingsgericht.

In verband met het karakter van deze functie is een Verklaring Omtrent Gedrag noodzakelijk.

Tijdsinvestering en onkosten:

Deze bestuursfunctie kost ongeveer 4-8 uur per week (indicatief). De tijd is zelf in te delen. Als secretaris ben je wel beschikbaar voor de noodzakelijke vergaderingen en bijeenkomsten, ook op landelijk niveau. De secretaris wordt in functie gekozen door de Algemene Ledenvergadering voor de duur van 2 jaar. De functie is onbezoldigd. Reis- en onkosten worden vergoed volgens de onkostenregeling van de vereniging.

Interesse?

Heb je interesse en denk je in het profiel te passen? Dan komen we graag in contact met jou. Stuur je motivatie en CV vóór 20 december 2019 naar Rolf Jurjens, secretaris COC Groningen & Drenthe via secretaris@cocgd.nl. Voor inhoudelijke informatie over deze functie kun je contact opnemen via bovengenoemde emailadres. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Bij de samenstelling van een nieuw bestuur streven we naar een evenwichtige opbouw en brede vertegenwoordiging vanuit de LHBTI+-doelgroepen.