• Migrants

LHBT-ers worden gediscrimineerd en uitgesloten in grote delen van de wereld. In sommige landen kunnen ze vanwege hun geaardheid gevangen genomen of zelfs ter dood veroordeeld worden. Vluchten is vaak de enige optie. Ze laten hun familie en vrienden achter voor een onzekere toekomst in een vreemd land. Net als in hun eigen land, is hun seksuele oriëntatie vaak niet geaccepteerd door andere vluchtelingen of hun familie en directe omgeving. Dit kan leiden tot ernstige vormen van bedreiging, sociaal isolement, angstgevoelens, depressie of erger.

COC’s Werkgroep Asiel haalt migranten uit dit sociale isolement en introduceert ze in de Nederlandse (LHBT) samenleving. Wij organiseren we activiteiten, waar ze elkaar en de Nederlandse (LHBT-)cultuur kunnen leren kennen.

De maatjes en coördinatoren mengen zich niet in de asielprocedure, bieden geen medische, psychologische of materiële hulp. Als het nodig is, worden de nieuwkomers doorverwezen naar andere organisaties.

Wat wij doen:
• Migranten uit hun sociale isolement halen en de Nederlandse (LHBT) gemeenschap leren kennen.
• Migranten met elkaar in contact te brengen door ze te informeren over LHBT activiteiten en door bijeenkomsten te organiseren
• Migranten doorverwijzen als er behoefte aan meer hulp is

Wil je deelnemen aan onze activiteiten, wil je vrijwilliger worden, of zit je met een vraag? Neem dan contact op via asiel@cocgd.nl.

De volgende bijeenkomsten zijn op:

De bijeenkomst op 6 januari is afgelast! We hopen je weer te ontmoeten in februari. 

– 6 januari 2018
– 3 februari 2018
– 3 maart 2018
– 7 april 2018
– 5 mei 2018
– 2 juni 2018
– 7 juli 2018

Wil je meer informatie over het tijdstip en de locatie? Stuur ons dan een email. 

Larry’s blog is online, zie hiervoor http://www.cocgd.nl/larrys-blog-februari-2018/

LGBT’s are being discriminated against and threatened in large parts of the world. In some countries they are imprisoned or even sentenced to death. Fleeing is often the only option. They have to leave family and friends behind for an uncertain future in a strange country. When arriving in a refugee center, the sexual orientation of these LGBT migrants is often not accepted or tolerated by their fellow newcomers, just like in their country of origin.

COC’s Werkgroep Asiel helps these LGBT migrants to break the cycle of isolation and introduces them to the Dutch (LGBT) society. We organize activities for LGBT migrants to meet each other.

COC cannot offer legal, medical, mental or financial help. If needed, we refer to other organizations.

In short, this is what we do:
• We help people, who are new in the Netherlands, break the cycle of social isolation
• We organize events and inform the migrants about LGBT activities
• We refer to other organizations if a newcomer needs help besides what we can offer

If you want to visit our activities, want to be a volunteer or just want to ask a question, please contact us through asiel@cocgd.nl.

The upcoming meetings will be on:

Please note that the January meeting has been cancelled! We hope to see you again in February.

– January 6, 2018
– February 3, 2018
– March 3, 2018
– April 7, 2018
– May 5, 2018
– June 2, 2018
– July 7, 2018

Please send us an email for inquiries on the exact time and location. 

Larry’s blog is online, check http://www.cocgd.nl/larrys-blog/