• Migrants

In grote delen van de wereld worden LHBTI+’ers gediscrimineerd en uitgesloten. Er zijn landen waar ze vanwege hun geaardheid gevangengenomen of zelfs ter dood veroordeeld kunnen worden. Vluchten is dan vaak de enige optie. Ze laten hun familie en vrienden achter voor een onzekere toekomst in een vreemd land. Net als in hun eigen land, wordt hun seksuele geaardheid en/of genderidentiteit vaak niet geaccepteerd door hun directe omgeving en andere vluchtelingen. Dit kan leiden tot ernstige vormen van bedreiging, sociaal isolement, angstgevoelens, depressie of erger.

Wat wij doen:
Onze werkgroep Asiel haalt migranten uit dit sociale isolement en introduceert ze in de Nederlandse (LHBTI+) samenleving door bijeenkomsten en activiteiten te organiseren, waarbij ze elkaar en de Nederlandse (LHBTI+) cultuur kunnen leren kennen.

N.B.: De coördinatoren van de werkgroep mengen zich niet in de asielprocedure en bieden geen medische, psychologische of materiële hulp. Als het nodig is, worden de nieuwkomers doorverwezen naar andere organisaties.

 

Registratie: Wil je deelnemen aan onze activiteiten? Vul dan dit formulier in om je te verzekeren van een plekje.

Heb je een vraag of wil je vrijwilliger worden? Neem dan contact op.

 

LGBTI+ persons are being discriminated against and threatened in large parts of the world. In some countries they are imprisoned or even sentenced to death. Fleeing is often the only option. They have to leave family and friends behind for an uncertain future in a strange country. After arriving in a refugee center, they often experience that their sexual orientation and/or gender identity is not accepted by their fellow newcomers. This can lead to severe forms of intimidation, social isolation, anxiety, depression or worse.

In short, this is what we do:
Our workgroup ‘Asiel’ helps these LGBTI+ migrants to break the cycle of isolation and introduces them to the Dutch (LGBTI+) society by organizing meetings and other activities where they can get to know each other and the Dutch (LGBTI+) culture.

Please note: COC cannot offer legal, medical, mental or financial help. If more help is needed, we will refer to other organizations.

 

Registration: If you want to participate in our upcoming activities, please fill in this form.

For questions or if you would like to become a volunteer, please contact us.