• Voorlichting en educatie

Voor veel mensen in Nederland is LHBTI (lesbisch, homoseksueel, biseksueel en/of transgender of intersekse) zijn geen probleem. Toch zijn er statistieken en verhalen die een ander beeld schetsen. Daarom geeft onze werkgroep Voorlichting & Educatie trainingen en voorlichtingen over seksuele diversiteit en genderdiversiteit om zodoende de kennis omtrent LHBTI te vergroten en daarmee (hopelijk) ook de sociale acceptatie.

Om dit te realiseren is de werkgroep verder onderverdeeld in vier gespecialiseerde werkgroepen, te weten: Voorlichting Voortgezet Onderwijs en Middelbaar Beroepsonderwijs, Basisonderwijs, Training (Toekomstige) Professionals en Begeleiding Gender-Sexuality Alliances (GSA).

Mocht u ons willen vragen voor andere specifieke projecten of bijeenkomsten, schroom dan niet een e-mail te sturen naar educatie@cocgd.nl.