• Voorlichting & Educatie

Onze werkgroep Voorlichting & Educatie geeft trainingen en voorlichtingen over seksuele diversiteit en genderdiversiteit om de kennis omtrent LHBTI+ te vergroten en daarmee de sociale acceptatie te vergroten.

Ons team is verder onderverdeeld in vier gespecialiseerde groepen, te weten: Voorlichting Voortgezet Onderwijs en Middelbaar Beroepsonderwijs, Basisonderwijs, Training (Toekomstige) Professionals en Begeleiding Gender-Sexuality Alliances (GSA).

Heb je vragen/ideeën voor andere gerelateerde projecten of bijeenkomsten, stuur ons dan een mailtje.