Het team

COC Groningen & Drenthe wordt volledige gerund door vrijwilligers. Hier vindt u meer informatie over de bestuursleden, coördinatoren van de werkgroepen en onze vrijwilligerspool.

Bestuur

Het Bestuur is er om de visie voor COC Groningen & Drenthe vorm te geven en te bewaken, in samenspraak met de leden, vrijwilligers en de federatie COC Nederland. Binnen de vereniging werken we met verschillende werkgroepen samen om het reilen en zeilen van de organisatie stabiel en professioneel te laten verlopen. Bestuursleden worden benoemd via de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van COC Groningen & Drenthe. Het bestuur komt op afspraak bij elkaar en draagt zorg voor een gezonde financiële basis, heldere communicatie en een geordende administratie. Daarnaast streeft het bestuur naar goede interne en externe samenwerkingsverbanden. Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen:

Mark

Voorzitter voorzitter@cocgd.nl

Inge

Algemeen bestuurslid activiteiten@cocgd.nl

Peter

Algemeen bestuurslid drenthe@cocgd.nl

Eelco

Secretaris secretaris@cocgd.nl

Bart

Penningmeester penningmeester@cocgd.nl

Office-team

Het office-team bestaat uit beleidsmedewerkers, stagiaires en enthousiaste vrijwilligers die vaak op ons kantoor te vinden zijn. Zij werken nauw samen met het bestuur en/of de werkgroepcoördinatoren.

Patricia

Bestuursondersteuner/Projectcoördinator info@cocgd.nl

Werkgroepcoördinatoren

Elke werkgroep wordt geleid door één of meerdere coördinatoren, die onder begeleiding van het bestuur verantwoordelijk zijn voor het reilen en zeilen van de specifieke werkgroepen. De huidige werkgroepcoördinatoren zijn:

Floor

Geloof geloof@cocgd.nl

Hans

AutiRoze autiroze@cocgd.nl

Sander

Voorlichting voorlichting@cocgd.nl

Shanne

Coördinator GSA gsa@cocgd.nl

Roelien

Café de Regenboog cafederegenboog@cocgd.nl

Cees

Mannenfilmavond mannenfilm@gmail.com

Ian & Maria

Jongeren/The Box Groningen jongerengroningen@cocgd.nl

Sylvie

Educatie educatie@cocgd.nl

Floor

Roze salon ouderen@cocgd.nl

Lynn

Genderdiversiteit/genderhome gender@cocgd.nl

Larry

Werkgroep Asiel asiel@cocgd.nl

Vrijwilligers

COC Groningen en Drenthe zou nergens zijn zonder haar vrijwilligers. We hebben momenteel ongeveer zeventig vrijwilligers die zich inzetten in de verschillende werkgroepen. Ook vrijwilliger worden? Meld je hier aan.