Het team

COC Groningen & Drenthe wordt volledige gerund door vrijwilligers. Hier vindt u meer informatie over de bestuursleden, coördinatoren van de werkgroepen en onze vrijwilligerspool.

Bestuur

Het Bestuur is er om de visie voor COC Groningen & Drenthe vorm te geven en te bewaken, in samenspraak met de leden, vrijwilligers en de federatie COC Nederland. Binnen de vereniging werken we met verschillende werkgroepen samen om het reilen en zeilen van de organisatie stabiel en professioneel te laten verlopen. Bestuursleden worden benoemd via de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van COC Groningen & Drenthe. Het bestuur komt op afspraak bij elkaar en draagt zorg voor een gezonde financiële basis, heldere communicatie en een geordende administratie. Daarnaast streeft het bestuur naar goede interne en externe samenwerkingsverbanden. Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen:

Annelies van Santen

Voorzitter voorzitter@cocgd.nl

Herman Waterbolk

Algemeen bestuurslid ronn@cocgd.nl

Martijn Rotgers

Algemeen bestuurslid martijn@cocgd.nl

Rolf Jurjens

Secretaris secretaris@cocgd.nl

Riet Misker

Penningmeester penningmeester@cocgd.nl

Office-team

Het office-team bestaat uit beleidsmedewerkers, stagiaires en enthousiaste vrijwilligers die vaak op ons kantoor te vinden zijn. Zij werken nauw samen met het bestuur en/of de werkgroepcoördinatoren.

Tabitha

Projectcoördinator info@cocgd.nl

Tygo de Bruin

Webmaster tygo@cocgd.nl

Werkgroepcoördinatoren

Elke werkgroep wordt geleid door één of meerdere coördinatoren, die onder begeleiding van het bestuur verantwoordelijk zijn voor het reilen en zeilen van de specifieke werkgroepen. De huidige werkgroepcoördinatoren zijn:

Floor Brands

Geloof geloof@cocgd.nl

Hans Leenders

AutiRoze autiroze@cocgd.nl

Tabitha

Voorlichting voorlichting@cocgd.nl

Vacature

Coördinator GSA gsa@cocgd.nl

Roelien Martini

Café de Regenboog cafederegenboog@cocgd.nl

Cees Kloostra

Mannenfilmavond mannenfilm@gmail.com

Maaike & Joyce

Jongeren/The Box jongeren@cocgd.nl

Sylvie de Goeij

Educatie educatie@cocgd.nl

Herman Waterbolk

Roze Ouderschap (RONN) ronn@cocgd.nl

Tabitha

Roze salon ouderen@cocgd.nl

Lynn Streuper

Genderdiversiteit/genderhome gender@cocgd.nl

Larry

Werkgroep Asiel asiel@cocgd.nl

Vrijwilligers

COC Groningen en Drenthe zou nergens zijn zonder haar vrijwilligers. We hebben momenteel ongeveer zeventig vrijwilligers die zich inzetten in de verschillende werkgroepen. Ook vrijwilliger worden? Meld je hier aan.