• ANBI

COC Groningen & Drenthe is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Naam: COC Groningen & Drenthe (Vereniging)
Bezoekadres: Akkerstraat 97, 9717 KZ Groningen
Banknummer: NL93INGB0001008407
KvK-nummer: 02070697
Fiscaal nummer (RSIN): 809088903

Doelstelling
COC Groningen & Drenthe zet zich in voor de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van lesbische , homoseksuele, biseksuele, transgender personen in de provincies Groningen en Drenthe.

Beleidsplan
Beleidsplan COC Groningen & Drenthe 2015-2017

Verslag uitgeoefende activiteiten & financiële verantwoording
Jaarverslag (inclusief financiële verantwoording) 2017
Jaarverslag (inclusief financiële verantwoording) 2018
Jaarverslag (inclusief financiële verantwoording) 2019

Beloningsbeleid
Alle vrijwilligers van COC Groningen & Drenthe, inclusief de bestuursleden, zijn onbezoldigd. Wel kunnen vrijwilligers de door hen voor de vereniging gemaakte kosten op declaratiebasis vergoed krijgen.