• ANBI

COC Groningen & Drenthe is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Naam: COC Groningen & Drenthe (Vereniging)
Bezoekadres: Akkerstraat 97, 9717 KZ Groningen
Banknummer: NL93INGB0001008407
KvK-nummer: 02070697
Fiscaal nummer (RSIN): 809088903

Doelstelling
COC Groningen & Drenthe zet zich in voor de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van lesbische , homoseksuele, biseksuele, transgender personen in de provincies Groningen en Drenthe.

Beleidsplan
Beleidsplan COC Groningen & Drenthe 2021-2023

Verslag uitgeoefende activiteiten & financiële verantwoording
Jaarverslag (inclusief financiële verantwoording) 2017
Jaarverslag (inclusief financiële verantwoording) 2018
Jaarverslag (inclusief financiële verantwoording) 2019
Jaarverslag (inclusief financiële verantwoording) 2020
Jaarverslag (inclusief financiële verantwoording) 2021
Jaarverslag (inclusief financiële verantwoording) 2022

Beloningsbeleid
Alle vrijwilligers van COC Groningen & Drenthe, inclusief de bestuursleden, zijn onbezoldigd. Wel kunnen vrijwilligers de door hen voor de vereniging gemaakte kosten op declaratiebasis vergoed krijgen.