• Ouderen

De werkgroep Roze Salon organiseert in de stad Groningen ééns per maand een middag voor homo- en biseksuele, lesbische en transgender vijftigplussers, waarbij het draait om ontmoetingen en gezellig samenzijn. Ook in Assen en Winschoten zijn maandelijkse bijeenkomsten.

Groningen
De Roze Salon vindt plaats op elke tweede zondag van de maand, van 15.00 tot 18.00 uur. Wie mee wil helpen om de Roze Salon te organiseren of vragen heeft, kan contact opnemen met Martijn
Rotgers via ouderen@cocgd.nl of 06-26780200.

Winschoten
Onder de naam Aal goud?! organiseert Roze 50plus Oldambt iedere laatste donderdag van demaandag bijeenkomsten voor LHBT vijftigplussers. De middagen zijn van 14.00 tot 16.00 uur in de Harmoniezaal van De Boschpoort, Het Boschplein 2, 9671GB Winschoten. Voor actuele informatie zie www.facebook.com/Roze50PlusOldambt of www.roze50plusoldambt.nl. Je kunt ook mailen naar roze50plusoldambt@xs4all.nl of bellen met Marjet Bos, tel. 0597-421281 of Adriaan Prinse, tel. 0597-856008. Enthousiaste vrijwilligers zijn zeer welkom.

Assen
In Assen ben je van harte welkom op de ontmoetingsmiddagen die iedere derde donderdag van de maand plaatsvinden. Van 14.00 tot 16.00 uur komen roze vijftigplussers samen bij Stichting Welzo, Maasstraat 25, 9406 RA, Assen. Wilt u telefonisch of per e-mail meer informatie dan kun je contact opnemen met Marije Lugtmeier, 0593-332725, marije.lugtmeier@hetnet.nl.

We zoeken een nieuwe coördinator voor de werkgroep Roze Salon in Groningen.

Als coördinator organiseer je de maandelijkse bijeenkomst, houd je contact met de deelnemers en word je lid van een erg gezellig coördinatoren-team!

Inlichtingen

Voor vragen over de werkgroep, kan je contact opnemen met Martijn Rotgers via ouderen@cocgd.nl.