• Veiligheid

Dit filmpje is gemaakt door Frank Boxman van Mutant Worm animation studio

Groningen is van oudsher een tolerante en gastvrije stad, waarin geen plaats is voor discriminatie en intolerante opvattingen. Wij koesteren de diversiteit in onze stad onder het motto “Iedereen is anders en in Groningen is ruimte voor iedereen”.

Toch komt discriminatie helaas ook in Groningen voor.

Het regionale Discriminatie Meldpunt Groningen krijgt jaarlijks meer dan 200 meldingen binnen van discriminatie, waarvan de helft afkomstig is uit de stad Groningen. Het gaat hierbij onder meer om discriminatie op basis van godsdienst, levensovertuiging, politieke overtuiging, etniciteit, geslacht, nationaliteit, burgerlijke staat, handicap of chronische ziekte, leeftijd, arbeidsduur (fulltime en parttimewerk), soort contract (vast of tijdelijk) en seksuele geaardheid.

Onderzoek van het COC Groningen & Drenthe wijst uit dat niet alleen het aantal meldingen over LHBTI-discriminatie achterblijft ten opzichte van andere, vergelijkbare steden in Nederland, maar ook dat de meldingsbereidheid onder de LHBTI’s in Groningen laag is. Dit heeft onder meer te maken met de onbekendheid van het kunnen melden van discriminatie en het gebrek aan vertrouwen dat er ook daadwerkelijk iets met de melding gebeurt. Maar ook krijg je als LHBTI’er vaak te horen dat je niet moet zeuren, dat het er nu eenmaal bij hoort en dat je daar maar tegen moet kunnen.

Wij vinden dat dit anders moet. Iedere inwoner van Groningen en Drenthe heeft recht op een veilige omgeving om in te werken, te sporten, uit te gaan, op te groeien en te wonen. Discriminatie tast deze veiligheid aan en moet overal en altijd aangepakt worden.

Waarom melden of aangifte doen?
• Melden is belangrijk om een signaal af te geven naar diegene die zich discriminerend heeft uitgelaten of geweld tegen je heeft gebruikt;
• Melden is belangrijk om je eigen grenzen aan te geven, tot hier toe en niet verder;
• Door te melden krijgen wij inzicht in de aard en omvang van discriminatie en geweld;
• Het melden van discriminatie garandeert een maximale inzet van de hulp die mogelijk is vanuit de betrokken instanties.

Melden bij het COC Groningen-Drenthe kan via:
• Telefoon: 050-3132620.
• Email: info@cocgd.nl

Aangifte doen
Aangifte kun je alleen doen bij de politie. Dit kan via hun website of via het telefoonnummer 0900 8844. In sommige gevallen kan de aangifte ook bij jou thuis of direct na het geweldsdelict op het politiebureau plaatsvinden.

In de flyer ‘Protocol Discriminatie en Geweld’ (hieronder) kun je meer lezen over de verschillende mogelijkheden die je hebt om discriminatie of geweld te melden en wat er vervolgens met de melding gebeurt.