• Training (aanstaande) Professionals

Het team Training (aanstaande) Professionals houdt zich bezig met het geven van trainingen en workshops aan docenten, professionals in de zorgsector en andere geïnteresseerden. Ook is het team in samenwerking met Ganymedes LGBT-studentenvereniging actief met het geven van voorlichtingen en lezingen bij studieverenigingen voor de Zorg en Welzijn studies en docentenopleidingen in Groningen Stad.

De training bevindt zich op dit moment nog in een pilot-fase. Tijdens de trainingen komen verschillende zaken aan bod. Zo wordt de betekenis en inhoud van de verschillende aspecten van LHBT uitgelegd, waarbij vooral de parapluterm ‘transgender’ nog dikwijls veel vragen opwekt. Ook wordt aandacht besteed aan hoe seksuele diversiteit beter bespreekbaar gemaakt kan worden tijdens de les, hoe een fijne sfeer gecreëerd kan worden op school en in de klas, en hoe je omgaat met bijvoorbeeld een ‘coming out’ of een leerling met vragen rond het onderwerp seksuele diversiteit. Daarnaast worden tips en tricks meegegeven waar docenten van alle vakken mee aan de slag kunnen, om seksuele diversiteit iets normaals te maken, dat vaker terug komt in de dagelijkse lespraktijk. Op die manier worden homoseksualiteit, biseksualiteit en transgenders iets van alledag. Het COC is namelijk tegen de problematisering van seksuele diversiteit en de aanverwante onderwerpen. COC Groningen & Drenthe staat juist voor openheid en bespreekbaarheid, ook van onderwerpen die soms lastig kunnen liggen.

Heeft u vragen over de training voor professionals en studenten, neem dan contact op met Remco Vonk via educatie@cocgd.nl.

Meer informatie? Vul onderstaand formulier in.