Voorlichting

4 mei 2015

Hoe kom je er nu achter dat je homo bent? Waar komt het woord lesbisch vandaan? Waarom kunnen biseksuelen niet gewoon kiezen tussen jongens of meiden? Waarom doen homo’s het in de bosjes en bij parkeerplaatsen? En hoe doen homo’s het nou? Een greep uit de vragen die de werkgroep voorlichting van het COC Groningen en Drenthe regelmatig te horen krijgt en zo goed mogelijk beantwoordt.

Onderzoek over huidige situatie
De afgelopen jaren is uit verschillende onderzoeken gebleken dat op veel scholen de tolerantie tegenover homoseksuele leerlingen en leerkrachten achteruit gaat. In 2008 is hierover de nota “Gewoon homo zijn” van het Ministerie van OC&W verschenen. Hieruit voortvloeiend is de Onderwijsinspectie zich actief gaan richten op het vergroten van de veiligheid voor LHBT-leerlingen en -leerkrachten. In 2012 zijn door toenmalig demissionair minister van Onderwijs Marja van Bijsterveld de kerndoelen van het primair en voortgezet onderwijs aangepast. Vanaf dat moment zijn scholen verplicht bij de behandeling van de verschillen in culturele opvattingen en levensbeschouwingen ook aandacht te besteden aan seksualiteit en seksuele diversiteit.

COC Groningen & Drenthe kan u ondersteunen om te voldoen aan de eisen van de Onderwijsinspectie en bij het invoeren van veiligheidsbeleid rond seksuele diversiteit. Zo is een voorlichting een goede en eenvoudige manier om het thema bij uw leerlingen onder de aandacht te brengen. Uit onze ervaring blijkt dat veel leerlingen zéggen geen moeite te hebben met LHBT’ers (lesbiennes, homo’s, bi’s, transgenders); het tegendeel blijkt op het moment dat het dichtbij komt. Uit een recent onderzoek blijkt dat 40% van de leerlingen meent dat het niet veilig is om bij hen op school uit de kast te komen.

Opzet van onze voorlichting
De voorlichtingen van het COC zijn interactief en laten leerlingen nadenken over hun normen en waarden ten aanzien van seksuele diversiteit, discriminatie en het pesten van LHBT’ers. De opzet van ons lesprogramma is flexibel en kan worden ingepast in een aantal lesthema’s. U kunt daarbij denken aan discriminatie, vooroordelen, een discussie over verschillende leefvormen, relaties of seksualiteit. De voorlichting past in verschillende vakken zoals Maatschappijleer, Biologie, Mens & Natuur of Maatschappij e.d. Bij voorkeur duurt een voorlichting twee lesuren (90 – 120 minuten). Hiervan kan altijd worden afgeweken. De voorlichtingen worden aangepast aan het niveau van de leerlingen en kunnen aan alle klassen van de middelbare school gegeven worden. De lessen worden verzorgd door goed opgeleide mensen die zelf lesbisch, homo, bi of transgender zijn, wat de betrokkenheid vergroot.

Pilot docententraining
Voor het eerst dit jaar voeren wij een pilot met een training voor docenten. Tijdens deze training komen verschillende zaken aan bod. De betekenis en inhoud van de verschillende aspecten van LHBT, waarbij vooral alles wat valt onder ‘transgender’ nog dikwijls veel vragen opwekt. Ook wordt aandacht besteed aan hoe seksuele diversiteit beter bespreekbaar gemaakt kan worden tijdens de les, hoe een fijne sfeer gecreëerd kan worden op school en in de klas en hoe je omgaat met bijvoorbeeld een ‘coming out’ of een leerling met vragen rond het onderwerp seksuele diversiteit.

Naast deze twee vormen van voorlichtingen die wij aanbieden is in overleg veel mogelijk. Zo kunnen wij ook meewerken aan andere vormen van projecten die u in uw school heeft.

Kosten en meer informatie
Het COC Groningen & Drenthe is een vereniging die volledig draait op vrijwilligers. Desondanks worden er altijd kosten gemaakt. Daarom vragen wij een bijdrage van de school van €30,- per klokuur (60 minuten). Dit bedrag wordt o.a. gebruikt ter bekostiging van trainingen en is inclusief reiskosten van de voorlichters.

Voor het aanvragen van een gastles en voor verdere informatie kunt u mailen naar voorlichting@cocgroningen.nl. Voor reacties van docenten en leerlingen kunt u een kijkje nemen op de landelijke website www.voorlichtingindeklas.nl.
voorlichters
Voorlichters van COC Groningen & Drenthe voor de klas.