Activiteiten voor acceptatie LHBT’ers in Oldambt

22 september 2016

Dinsdag 11 oktober is het internationale coming out-dag. Op deze dag organiseren Roze50plus
Oldambt en de gemeente het symposium ‘Coming out voor jong en oud!’. Het symposium is
een vervolg op het besluit van de gemeenteraad om LHBT-beleid te gaan vormen en uitvoeren.
Hieraan voorafgaand organiseert Roze50plus op zaterdag 8 oktober een openbare ‘Roze actie’.
Roze actie

LHBT’ers hebben ook nu nog te maken hebben met discriminatie, uitsluiting of angst om zichzelf te
zijn. Daarom vindt er op zaterdag 8 oktober een openbare Roze actie plaats, georganiseerd door
Roze50plus Oldambt en Jimmy’s Oldambt (ontmoetingsplek voor en door jongeren). Wethouder Ricky
van den Aker van de gemeente Oldambt opent de actie om 13.30 uur in de Langestraat op de trappen
van het gemeentehuis.

Onthullen object
Wethouder Ricky van den Aker nodigt iedereen uit zich daar te verzamelen en mee te lopen naar de
plaats waar een symbolische onthulling plaatsvindt. De bedoeling van het te onthullen object is dat er
aandacht blijft voor acceptatie van inwoners die lesbisch, homoseksueel, biseksueel of transgender
zijn.

‘Coming out voor jong en oud!’
Op dinsdag 11 oktober is het de internationale coming out-dag en vindt het symposium plaats.
Burgemeester Pieter Smit neemt de opening van deze belangrijke dag voor zijn rekening. Een dag
waarop de gemeente en organisaties uit Oldambt informatie kunnen krijgen en uitwisselen over
drempels die LHBT’ers ervaren. Maar ook een moment om na te denken en in gesprek te gaan over
hoe dit in de eigen organisatie zit. Wethouder Bard Boon sluit het symposium.
Roze 50Plus nodigt inwoners en organisaties ook uit om op deze speciale dag de regenboogvlag in
de vlaggenmast te hijsen.

Aanmelden symposium
Organisaties die in het symposium geïnteresseerd zijn, kunnen zich aanmelden via de website van degemeente Oldambt.