Roze 50plus Oldambt “Aal goud?!”

29 februari 2016

Roze 50plus Oldambt

Onder de naam “Aal goud?!” start Roze 50plus Oldambt met maandelijkse bijeenkomsten voor roze 50-plussers, mensen van 50 jaar en ouder die zichzelf als lesbisch, homoseksueel, biseksueel of transgender (LHBT) beschouwen.
De eerste feestelijke bijeenkomst zal plaats vinden op donderdag 31 maart van 14.00 tot 16.00 uur in De Boschpoort, Het Boschplein 2 in Winschoten. Burgemeester Pieter Smit van de gemeente Oldambt zal een openingswoord te spreken.
Vervolgens kunnen roze 50-plussers elkaar ontmoeten op iedere laatste donderdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur in de Harmoniezaal van De Boschpoort.