BOI:Song of a Wanderer / Drentse events op middelbare scholen

23 februari 2022

In Drenthe start binnenkort het project BOI: Song of a Wanderer. In dit project draait alles om het verbindende gesprek tussen jongeren vanaf 16 jaar over het begrip ‘gender’. Kan iemand zich 100% vrouw voelen of 100% man? Hiertussen ligt een groot gebied van verschillen. Met BOI wordt dieper ingegaan op paraplutermen, zoals de begrippen genderidentiteit, genderexpressie en non-binair zijn. Hoe denk je hierover? En hoe ga je hiermee respectvol mee om?

Door meer bewustzijn te creëren onder jongeren van het hele concept, kan dat de acceptatie van seksuele diversiteit vergroten. Jonge mensen bekend te maken met het begrip ‘gender’ en door ontmoeting en dialoog een accepterende houding te vormen rondom non-binaire personen.  Filmmaakster Anne Marie Borsboom volgde 12 jaar het verhaal van Nitzan’s innerlijke strijd, de zoektocht naar je ware zelf. Dit resulteerde in een film en een boek.

Tijdens BOI-events, wordt op scholen delen van de film “BOI” getoond en gaat Anne Marie Bosboom in gesprek met jongeren. Jongeren kunnen vragen stellen en reflecteren op de hiervoor genoemde gender termen. Voor de BOI-events op scholen gaf de provincie een subsidie, omdat iedereen in Drenthe mee moet kunnen doen en moet kunnen zijn wie die wil zijn.

Het project wordt georganiseerd in samenwerking met Stichting Asser Regenboog Alliantie (ARA), VaartWelzijn, COC Groningen & Drenthe en het Meldpunt Discriminatie Drenthe (MDD).

Aanmelden of vragen voor Boi event’s? 

Anne Marie Borsboom: borsboom.a@kpnmail.nl

Wil je met iemand praten van je eigen leeftijd over gender- of seksuele diversiteit of andere jongeren ontmoeten die, net als jij, meemaken wat jij nu voelt? Dat kan! Bij de jongerengroep van het COC ben je altijd welkom! Ook is het COC beschikbaar voor voorlichting op scholen en helpt het COC je graag mee als je op jouw school een GSA wil oprichten. Meer informatie: https://www.cocgd.nl/jongeren/ of https://www.cocgd.nl/voorlichting-en-educatie/