Deelnemers gezocht: Vergroot LHBTI+ acceptatie in de sport

22 december 2021

COC Groningen en Drenthe is in samenwerking met meerdere partijen bezig met een project om de acceptatie van LHBTI+’ers in de sport te vergroten. In het kader van dit project organiseren we een focusgroep. Tijdens deze focusgroep willen we inzicht krijgen in de ervaringen ideeën van LHBTI’ers over de sport.

Sport jij bij een vereniging en heb jij hier positieve of negatieve ervaringen opgedaan met betrekking tot LHBTI+-acceptatie? Of sport je juist bewust niet bij een vereniging? Of heb je op een andere manier ervaringen op het gebied van LHBTI+acceptatie in de sport? Dan zoeken wij jou!

Lijkt het je leuk om deel te nemen aan een focusgroep die ervaringen en ideeen wil ophalen, en uiteindelijk tot doel heeft om samen met de gemeente Groningen en de vele sportverenigingen de LHBTI+acceptatie te vergroten? Stuur dan een email naar onze secretaris Eelco Luurtsema via secretaris@cocgd.nl. De focusgroep wordt georganiseerd op 10 februari of 15 februari om 19:30 uur. Meer informatie volgt na aanmelding. We hopen je graag te verwelkomen!

Meer informatie over het project en de focusgroep kan je hieronder vinden:

Sport is voor iedereen. Dat lijkt vanzelfsprekend maar voor een groot aantal LHBTI+ personen is dat niet zo. De seksuele geaardheid, gender identiteit en/of gender expressie kan wel degelijk van invloed zijn op de sportparticipatie. LHBTI+’ers nemen nog al eens afscheid van hun sportclub en stoppen met sporten als zij merken dat zij “anders” zijn dan hun teamgenoten en zij er binnen hun vereniging niet over kunnen of willen praten. Soms omdat het niet veilig voelt en soms omdat het ook niet veilig is.

Daarom komen de gemeente Groningen en de Alliantie Gelijkspelen gezamenlijk tot de conclusie dat het belangrijk is om toe te werken naar meer draagvlak en het vergroten van het urgentiebesef om op een effectieve en concrete wijze invulling te kunnen geven aan de recent gepresenteerde Groningse Sport- en Beweegvisie 2021+. Hierbij wordt de Alliantie Gelijkspelen als belangrijke partner gezien om LHBTI+ acceptatie te vergroten en de stakeholders in de Groningse sportsector meer bewust te maken van de verschillende mechanismen van uitsluiting. Vanuit de gemeente Groningen is de Alliantie Gelijkspelen gevraagd om sturing te geven aan een kerngroep voor meer LHBTI+ inclusie in en vanuit die kerngroep toe te werken naar een duurzame lokale alliantie.

In deze kerngroep participeren ook het COC Groningen en Drenthe, Hanzehogeschool (Instituut voor sportstudies), Alfa College en Huis voor de SPORT Groningen. Bij het vergroten van de LHBTI+ acceptatie in de Groningse sport zien we, zoals ook in de Sport- en Beweegvisie 2021+ wordt genoemd, een voorbeeldrol voor de topsport en het belang van een goede samenwerking tussen de topsport en de recreatieve sport. Duidelijk is dat ingezet moet worden op sterke rolmodellen (bestuurders, trainers / coaches, sporters) en zichtbaarheid van LHBTI+ers in de sport. Ook wordt het versterken van een veilig en positief sociaalpedagogisch sportklimaat voor iedereen, het versterken van sportbesturen met aandacht voor diversiteit en een uniek clubgevoel als belangrijke bouwstenen genoemd. Uitgangspunten die zeer goed passen bij de missie en werkwijze van de Alliantie Gelijkspelen.

In gesprek met LHBTI+ personen

De kerngroep van de lokale Groningse alliantie vindt het belangrijk om niet alleen over LHBTI+ personen te spreken, maar juist met deze doelgroep in gesprek te gaan over hun verwachtingen, ervaringen, behoeften in de Groningse sportsector. Ook om op deze manier een beter beeld te krijgen van de specifieke betekenissen van sport voor deze doelgroep en de door hun ervaren acceptatie in de sport. Een brede vertegenwoordiging van LHBTI+ personen (verschillend qua leeftijd, seksuele voorkeur, genderidentiteit en sportdeelname) wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een focusgroep van circa vijftien personen. In een open en vertrouwelijke setting gaat men in gesprek over wat er voor nodig is om de LHBTI+ acceptatie in de sport te kunnen vergroten. De focusgroep wordt begeleid door een expert vanuit de Alliantie Gelijkspelen en een onderzoeker van het Mulier Instituut en duurt circa 2 uur.

Waarom een focusgroep?

Het algemene doel van focusgroep-interviews is het inzicht krijgen in de ideeën en gevoelens van personen over een probleem of fenomeen. Een focusgroep bestaat meestal uit tien tot vijftien personen die zijn geselecteerd op basis van bepaalde overeenkomstige kenmerken die gerelateerd zijn aan het onderwerp van de studie. In het focusgroep-interview staat de interactie tussen de deelnemers centraal. Deze interactie wordt op gang gebracht door een ervaren gespreksleider die een onderwerp aandraagt waarin de onderzoekers meer inzicht willen hebben. Gebruik wordt gemaakt van het feit dat mensen worden gestimuleerd door de ideeën van anderen en zich een mening vormen of hun mening aanpassen nadat ze naar de opvattingen van anderen hebben geluisterd. Het is ook een bijzonder effectief instrument voor het vergoten van draagvlak tijdens de beginfase van een project en het creëren van een
gemeenschappelijk vertrekpunt.

Focusgroepen kunnen een schat aan informatie en verdiepende inzichten opleveren. Enquêtes zijn vooral geschikt om informatie te verzamelen over kenmerken en standpunten van mensen, terwijl kwalitatieve focusgroepen vooral geschikt zijn om dieper inzicht te krijgen in ervaringen en ideeën. Daarnaast kunnen focusgroepen worden ingezet als het gewenst is dat deelnemers actief meedenken en suggesties voor verbetering geven, bijvoorbeeld over het bestaande of nieuw op te zetten sportbeleid, of om knelpunten te inventariseren bij de start van richtlijnontwikkeling of een verbetertraject voor meer LHBTI+ acceptatie in de sport.

Praktische informatie focusgroep

De duur van de focusgroep is anderhalf tot 2 uur. We hopen deze focusgroep live te kunnen doen op 10 of 15 februari om 19:30. De ruimte is bij voorkeur één die rust en openheid bevordert, bijvoorbeeld een woonkamerachtige ruimte. Lukt dit niet, dan zal de focusgroep online plaats vinden via Teams.

Wil je meer informatie of je aanmelden? Neem dan contact op met onze secretaris, Eelco Luurtsema, via secretaris@cocgd.nl.