Even voorstellen: nieuw bestuurslid Floor Vinckers

28 juli 2023

Ik ben Floor en sinds een klein jaar betrokken bij COC Groningen Drenthe als coördinator lhbti+ ouderen.

Tijdens de laatste ALV realiseerde ik me dat het COC meer is dan leuk vrijwilligerswerk; wij zijn een stichting die blijvend aandacht vraagt voor de lhbti+ community, broodnodige voorlichting en educatie organiseert en ontmoetingen voor de achterban faciliteert.

Om daar nog meer aan bij te dragen, zit ik sinds kort ook in het bestuur. Ik hoop de komende periode vooral meer bekendheid te geven aan wat COC Groningen en Drenthe allemaal doet, hou dus vooral onze website en socials in de gaten! 🙂

Foto: Floor Vinckers