Discriminatie Meldpunt Groningen (DMG)

29 april 2015

Een onafhankelijke organisatie die zich ten doel stelt het voorkomen, signaleren en bestrijden van discriminerende uitingen, gedragingen of regelgeving