Regenboog Oldambt

18 februari 2021

Regenboog Oldambt zet zich in voor de verbetering van de positie van LHBTI+’ers en in het bijzonder LHBTI+ 50-plussers in het Oldambt en omgeving. Middels verschillende activiteiten wil Regenboog Oldambt bijdragen aan een wereld waarin iedereen zichzelf kan zijn ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie of geslachtskenmerken.