Stichting Asser Regenboog Alliantie

15 augustus 2022

ARA is het lhbti+ platform in Assen dat samen met partners op het gebied van diversiteit en inclusiviteit werkt aan de zichtbaarheid en sociale acceptatie van de lhbti-gemeenschap in Assen en in de provincie Drenthe