Regenboog Stembusakkoord ondertekend in Groningen en Drenthe

10 maart 2023

Op 15 maart vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. In aanloop hiervan organiseerde wij twee fysieke ondertekenmomenten van het Regenboog Stembusakkoord in de provincies Groningen (4 maart) en Drenthe (8 maart). Het akkoord is hier in een eerder artikel te lezen.

In Groningen ondertekenden CDA, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD, SP en Volt het akkoord. In Assen waren dat 50plus, CDA, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD, Sterk Lokaal Drenthe, SP en Volt. Namens het COC Groningen en Drenthe waren voorzitter Mark Gils en bestuurslid Peter Killestijn bij de ondertekenmomenten aanwezig.

De ondertekenaars zeggen middels hun handtekening toe zich de komende vier jaar actief in te zetten om lhbti+-emancipatie te bevorderen en discriminatie op welke grond dan ook tegen te gaan. Peter Killestijn is blij met dit commitment:

“Drenthe was de eerste Regenboogprovincie in Nederland. Emancipatie en zichtbaarheid zijn belangrijk. lhbti+-personen in een kwetsbare positie, zoals transgender en intersekse personen, sommige jongeren op school en in de hulpverlening, ouderen in de zorg, mensen met een beperking, dak- en thuislozen en asielzoekers moeten veilig zichzelf kunnen zijn, ongeacht gender of geaardheid.”

 

Rainbowvote.nu
De Provinciale Staten gaan over de samenstelling van de Eerste Kamer. Daarbij staan lhbti+-belangen op het spel. Daarom is het belangrijk dat op 15 maart zoveel mogelijk inwoners gaan stemmen. Op rainbowvote.nu is te lezen hoe verschillende partijen denken over lhbti+-kwesties.