Studiedag seksuele oriëntatie en genderidentiteit – voor professionals in de jeugdhulp en het onderwijs

21 mei 2022

Diversiteit is een feit! Studiedag seksuele oriëntatie en genderidentiteit
(voor professionals in de jeugdhulp en het onderwijs in Noord-Nederland)

Op 30 juni 2022 organiseert COC Groningen & Drenthe in samenwerking met Yorneo, Cornerstones Jeugdzorg, de Rijksuniversiteit Groningen en de Raad voor de Kinderbescherming een studiemiddag rondom de thema’s seksuele oriëntatie en genderidentiteit in de begeleiding van jongeren. De studiemiddag is bedoeld voor professionals, die werkzaam zijn in de jeugdhulp en het onderwijs.

Zet in op een veilig klimaat waar iedereen zichzelf kan zijn

Er is een toenemende aandacht voor vraagstukken op het gebied van seksuele en genderdiversiteit onder jongeren. Tegelijkertijd wijzen recente studies uit dat LHBTQIA+ jongeren tot 4 keer vaker worden gepest. Suïcidecijfers liggen zelfs 4,5 keer hoger. Docenten en jeugdhulpverleners ervaren regelmatig een behoefte aan kennis en het delen van ervaringen. Want nog los van waar de letters LHBTQIA voor staan: wat betekenen inclusie en diversiteit voor mijn houding als professional? Hoe zorg ik in mijn werk voor een veilig klimaat waar iedereen zichzelf kan zijn? Hoe maak ik seksuele en genderdiversiteit bespreekbaar? Hoe ga ik om met extreme meningen en vooroordelen? Waar kun je terecht voor advies, informatie of goede doorverwijzing? Met deze vragen gaan we tijdens de studiedag gezamenlijk aan de slag.

Doe mee en geef je op vóór 8 juni

De studiedag op 30 juni biedt inspirerende sprekers met bijdragen vanuit wetenschap en praktijk en een keuze uit een breed aanbod aan workshops door ervaringsdeskundigen. Daarnaast is er ruimte voor theater, ontmoeting en discussie. Het volledige programma en een mogelijkheid tot aanmelden kun je vinden op de website: https://www.yorneo.nl/studiedag-seksuele-orientatie-en-gender-identiteit

Docenten (vo en mbo), schoolleiders, mentoren, zorgcoördinatoren / leerlingbegeleiders, (school)maatschappelijk werkers, leerplichtambtenaren, jongerenwerkers, jeugdhulpverleners, casemanagers, (gezins)voogden, groepswerkers, pleegzorgbegeleiders, gedragswetenschappers, medewerkers centra jeugd en gezin en gezinshuizen – samen werken we aan optimale condities voor àlle jongeren in het onderwijs en de zorg!

Heb je nog vragen? Laat het ons weten en mail naar info@yorneo.nl of pr@cocgd.nl Breng deze uitnodiging ook vooral onder de aandacht van collega’s. We hopen je op 30 juni in Papenvoort te kunnen begroeten!

Met vriendelijke groet,

Namens het organisatieteam:

COC Groningen & Drenthe
Yorneo – jeugdhulp in Drenthe: thuis in opvoeden en opgroeien
Cornerstones Jeugdzorg
Project Audre aan de Rijksuniversiteit Groningen
Raad voor de Kinderbescherming