Homoseksualiteit en Bijbel

27 augustus 2019

John Lapré geeft in de stad Groningen een lezing over hoe je als christen, met de Bijbel in de hand, om kunt gaan met homoseksualiteit. Hij gaat in op de bekende Bijbelteksten, maar bespreekt ook waarom je er niet bent met het lezen van die teksten.

Opgave is verplicht.

Meer informatie