Ondertekenmomenten Regenboog Stembusakkoord Groningen en Drenthe 2023

3 maart 2023

Op 15 maart 2023 vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. In aanloop hiervan organiseert COC Groningen & Drenthe twee fysieke ondertekenmomenten van het Regenboog Stembusakkoord in de provincies Groningen en Drenthe. Diverse politieke partijen hebben al laten weten het Regenboog Stembusakkoord te willen ondertekenen. De ondertekenaars zeggen middels hun handtekening toe zich de komende vier jaar actief in te zetten om lhbti+-emancipatie te bevorderen en discriminatie op welke grond dan ook tegen te gaan.

Ondertekenmomenten

  • Groningen: zaterdag 4 maart om 15:00 uur bij het provinciehuis in Groningen
  • Drenthe: woensdag 8 maart rond 12:30 uur in het provinciehuis in Assen

Namens het COC Groningen en Drenthe zullen voorzitter Mark Gils en bestuurslid Peter Killestijn bij de ondertekenmomenten aanwezig zijn.

Het Regenboog Stembusakkoord richt zich op meerdere gebieden. Naast het vergroten van lhbti+-acceptatie, zal de provincie zich actief inspannen voor het vergroten van de veiligheid, in het bijzonder van potentieel kwetsbare groepen binnen de lhbti+-gemeenschap. Ook zet de provincie de schouders onder meer inclusie op het gebied van werkgelegenheid, cultuur en sport. Er wordt ten slotte verwacht dat de provincie het goede voorbeeld toont als het gaat om haar eigen diversiteitsbeleid, ook als werkgever. Het COC houdt contact met de partijen, om de voortgang van deze afspraken te bespreken.

Het volledige akkoord is hier (Groningen) en hier (Drenthe) te lezen.

Rainbowvote.nu
De Provinciale Staten gaan over de samenstelling van de Eerste Kamer. Daarbij staan lhbti+-belangen op het spel. Daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners gaan stemmen. Op rainbowvote.nu is te lezen hoe verschillende partijen denken over lhbti+-kwesties.